CENB1020A0549Q01

CENB1020A0549Q01 Datasheet


CENB1020

Part Datasheet
CENB1020A0549Q01 CENB1020A0549Q01 CENB1020A0549Q01 (pdf)
Related Parts Information
CENB1020A1549F01 CENB1020A1549F01 CENB1020A1549F01
CENB1020A1545F01 CENB1020A1545F01 CENB1020A1545F01
CENB1020A1544F01 CENB1020A1544F01 CENB1020A1544F01
CENB1020A1541F01 CENB1020A1541F01 CENB1020A1541F01
CENB1020A1540F01 CENB1020A1540F01 CENB1020A1540F01
CENB1020A1549B01 CENB1020A1549B01 CENB1020A1549B01
CENB1020A1551B01 CENB1020A1551B01 CENB1020A1551B01
CENB1020A1551F01 CENB1020A1551F01 CENB1020A1551F01
CENB1020A1502F01 CENB1020A1502F01 CENB1020A1502F01
CENB1020A1565B01 CENB1020A1565B01 CENB1020A1565B01
CENB1020A1512F01 CENB1020A1512F01 CENB1020A1512F01
CENB1020A1565F01 CENB1020A1565F01 CENB1020A1565F01
CENB1020A1502N01 CENB1020A1502N01 CENB1020A1502N01
CENB1020A1512N01 CENB1020A1512N01 CENB1020A1512N01
CENB1020A1540N01 CENB1020A1540N01 CENB1020A1540N01
CENB1020A1541N01 CENB1020A1541N01 CENB1020A1541N01
CENB1020A1544N01 CENB1020A1544N01 CENB1020A1544N01
CENB1020A1549N01 CENB1020A1549N01 CENB1020A1549N01
CENB1020A1545B01 CENB1020A1545B01 CENB1020A1545B01
CENB1020A1240N01 CENB1020A1240N01 CENB1020A1240N01
CENB1020A1551N01 CENB1020A1551N01 CENB1020A1551N01
CENB1020A1565N01 CENB1020A1565N01 CENB1020A1565N01
CENB1020A1545N01 CENB1020A1545N01 CENB1020A1545N01
CENB1020A1212Q01 CENB1020A1212Q01 CENB1020A1212Q01
CENB1020A2403Q01 CENB1020A2403Q01 CENB1020A2403Q01
CENB1020A1502Q01 CENB1020A1502Q01 CENB1020A1502Q01
CENB1020A1202N01 CENB1020A1202N01 CENB1020A1202N01
CENB1020A1212N01 CENB1020A1212N01 CENB1020A1212N01
CENB1020A1241N01 CENB1020A1241N01 CENB1020A1241N01
CENB1020A1245N01 CENB1020A1245N01 CENB1020A1245N01
CENB1020A1249N01 CENB1020A1249N01 CENB1020A1249N01
CENB1020A1251N01 CENB1020A1251N01 CENB1020A1251N01
CENB1020A1265N01 CENB1020A1265N01 CENB1020A1265N01
CENB1020A1244N01 CENB1020A1244N01 CENB1020A1244N01
CENB1020A1203Q01 CENB1020A1203Q01 CENB1020A1203Q01
CENB1020A1544B01 CENB1020A1544B01 CENB1020A1544B01
CENB1020A1240Q01 CENB1020A1240Q01 CENB1020A1240Q01
CENB1020A1244Q01 CENB1020A1244Q01 CENB1020A1244Q01
CENB1020A1249Q01 CENB1020A1249Q01 CENB1020A1249Q01
CENB1020A1251Q01 CENB1020A1251Q01 CENB1020A1251Q01
CENB1020A1265Q01 CENB1020A1265Q01 CENB1020A1265Q01
CENB1020A1502B01 CENB1020A1502B01 CENB1020A1502B01
CENB1020A1512B01 CENB1020A1512B01 CENB1020A1512B01
CENB1020A1540B01 CENB1020A1540B01 CENB1020A1540B01
CENB1020A1541B01 CENB1020A1541B01 CENB1020A1541B01
CENB1020A1202Q01 CENB1020A1202Q01 CENB1020A1202Q01
CENB1020A1265F01 CENB1020A1265F01 CENB1020A1265F01
CENB1020A2465N01 CENB1020A2465N01 CENB1020A2465N01
CENB1020A2451F01 CENB1020A2451F01 CENB1020A2451F01
CENB1020A2465F01 CENB1020A2465F01 CENB1020A2465F01
CENB1020A2402N01 CENB1020A2402N01 CENB1020A2402N01
CENB1020A2412N01 CENB1020A2412N01 CENB1020A2412N01
CENB1020A2440N01 CENB1020A2440N01 CENB1020A2440N01
CENB1020A2441N01 CENB1020A2441N01 CENB1020A2441N01
CENB1020A2444N01 CENB1020A2444N01 CENB1020A2444N01
CENB1020A2445N01 CENB1020A2445N01 CENB1020A2445N01
CENB1020A2445F01 CENB1020A2445F01 CENB1020A2445F01
CENB1020A2451N01 CENB1020A2451N01 CENB1020A2451N01
CENB1020A2444F01 CENB1020A2444F01 CENB1020A2444F01
CENB1020A2402Q01 CENB1020A2402Q01 CENB1020A2402Q01
CENB1020A0949F01 CENB1020A0949F01 CENB1020A0949F01
CENB1020A2412Q01 CENB1020A2412Q01 CENB1020A2412Q01
CENB1020A2440Q01 CENB1020A2440Q01 CENB1020A2440Q01
CENB1020A2441Q01 CENB1020A2441Q01 CENB1020A2441Q01
CENB1020A2444Q01 CENB1020A2444Q01 CENB1020A2444Q01
CENB1020A2445Q01 CENB1020A2445Q01 CENB1020A2445Q01
CENB1020A2449Q01 CENB1020A2449Q01 CENB1020A2449Q01
CENB1020A2451Q01 CENB1020A2451Q01 CENB1020A2451Q01
CENB1020A2449N01 CENB1020A2449N01 CENB1020A2449N01
CENB1020A2441B01 CENB1020A2441B01 CENB1020A2441B01
CENB1020A1512Q01 CENB1020A1512Q01 CENB1020A1512Q01
CENB1020A1540Q01 CENB1020A1540Q01 CENB1020A1540Q01
CENB1020A1541Q01 CENB1020A1541Q01 CENB1020A1541Q01
CENB1020A1544Q01 CENB1020A1544Q01 CENB1020A1544Q01
CENB1020A1545Q01 CENB1020A1545Q01 CENB1020A1545Q01
CENB1020A1549Q01 CENB1020A1549Q01 CENB1020A1549Q01
CENB1020A1551Q01 CENB1020A1551Q01 CENB1020A1551Q01
CENB1020A1565Q01 CENB1020A1565Q01 CENB1020A1565Q01
CENB1020A2402B01 CENB1020A2402B01 CENB1020A2402B01
CENB1020A2449F01 CENB1020A2449F01 CENB1020A2449F01
CENB1020A2440B01 CENB1020A2440B01 CENB1020A2440B01
CENB1020A1503Q01 CENB1020A1503Q01 CENB1020A1503Q01
CENB1020A2444B01 CENB1020A2444B01 CENB1020A2444B01
CENB1020A2445B01 CENB1020A2445B01 CENB1020A2445B01
CENB1020A2449B01 CENB1020A2449B01 CENB1020A2449B01
CENB1020A2451B01 CENB1020A2451B01 CENB1020A2451B01
CENB1020A2465B01 CENB1020A2465B01 CENB1020A2465B01
CENB1020A2402F01 CENB1020A2402F01 CENB1020A2402F01
CENB1020A2412F01 CENB1020A2412F01 CENB1020A2412F01
CENB1020A2440F01 CENB1020A2440F01 CENB1020A2440F01
CENB1020A2441F01 CENB1020A2441F01 CENB1020A2441F01
CENB1020A2412B01 CENB1020A2412B01 CENB1020A2412B01
CENB1020A0545Q01 CENB1020A0545Q01 CENB1020A0545Q01
CENB1020A0965F01 CENB1020A0965F01 CENB1020A0965F01
CENB1020A0545N01 CENB1020A0545N01 CENB1020A0545N01
CENB1020A0549N01 CENB1020A0549N01 CENB1020A0549N01
CENB1020A0551N01 CENB1020A0551N01 CENB1020A0551N01
CENB1020A0565N01 CENB1020A0565N01 CENB1020A0565N01
CENB1020A0502Q01 CENB1020A0502Q01 CENB1020A0502Q01
CENB1020A0503Q01 CENB1020A0503Q01 CENB1020A0503Q01
CENB1020A0512Q01 CENB1020A0512Q01 CENB1020A0512Q01
CENB1020A0540Q01 CENB1020A0540Q01 CENB1020A0540Q01
CENB1020A0541N01 CENB1020A0541N01 CENB1020A0541N01
CENB1020A0544Q01 CENB1020A0544Q01 CENB1020A0544Q01
CENB1020A0540N01 CENB1020A0540N01 CENB1020A0540N01
CENB1020A0551Q01 CENB1020A0551Q01 CENB1020A0551Q01
CENB1020A0565Q01 CENB1020A0565Q01 CENB1020A0565Q01
CENB1020A0902B01 CENB1020A0902B01 CENB1020A0902B01
CENB1020A0912B01 CENB1020A0912B01 CENB1020A0912B01
CENB1020A0940B01 CENB1020A0940B01 CENB1020A0940B01
CENB1020A0941B01 CENB1020A0941B01 CENB1020A0941B01
CENB1020A0944B01 CENB1020A0944B01 CENB1020A0944B01
CENB1020A0945B01 CENB1020A0945B01 CENB1020A0945B01
CENB1020A0541Q01 CENB1020A0541Q01 CENB1020A0541Q01
CENB1020A0512F01 CENB1020A0512F01 CENB1020A0512F01
CENB1020A1272B01 CENB1020A1272B01 CENB1020A1272B01
CENB1020A0502B01 CENB1020A0502B01 CENB1020A0502B01
CENB1020A0512B01 CENB1020A0512B01 CENB1020A0512B01
CENB1020A0540B01 CENB1020A0540B01 CENB1020A0540B01
CENB1020A0541B01 CENB1020A0541B01 CENB1020A0541B01
CENB1020A0544B01 CENB1020A0544B01 CENB1020A0544B01
CENB1020A0545B01 CENB1020A0545B01 CENB1020A0545B01
CENB1020A0549B01 CENB1020A0549B01 CENB1020A0549B01
CENB1020A0551B01 CENB1020A0551B01 CENB1020A0551B01
CENB1020A0544N01 CENB1020A0544N01 CENB1020A0544N01
CENB1020A0502F01 CENB1020A0502F01 CENB1020A0502F01
CENB1020A0965B01 CENB1020A0965B01 CENB1020A0965B01
CENB1020A0540F01 CENB1020A0540F01 CENB1020A0540F01
CENB1020A0541F01 CENB1020A0541F01 CENB1020A0541F01
CENB1020A0544F01 CENB1020A0544F01 CENB1020A0544F01
CENB1020A0545F01 CENB1020A0545F01 CENB1020A0545F01
CENB1020A0549F01 CENB1020A0549F01 CENB1020A0549F01
CENB1020A0551F01 CENB1020A0551F01 CENB1020A0551F01
CENB1020A0565F01 CENB1020A0565F01 CENB1020A0565F01
CENB1020A0502N01 CENB1020A0502N01 CENB1020A0502N01
CENB1020A0512N01 CENB1020A0512N01 CENB1020A0512N01
CENB1020A0565B01 CENB1020A0565B01 CENB1020A0565B01
CENB1020A1249B01 CENB1020A1249B01 CENB1020A1249B01
CENB1020A0944Q01 CENB1020A0944Q01 CENB1020A0944Q01
CENB1020A0945Q01 CENB1020A0945Q01 CENB1020A0945Q01
CENB1020A0949Q01 CENB1020A0949Q01 CENB1020A0949Q01
CENB1020A0951Q01 CENB1020A0951Q01 CENB1020A0951Q01
CENB1020A0965Q01 CENB1020A0965Q01 CENB1020A0965Q01
CENB1020A1202B01 CENB1020A1202B01 CENB1020A1202B01
CENB1020A1212B01 CENB1020A1212B01 CENB1020A1212B01
CENB1020A1240B01 CENB1020A1240B01 CENB1020A1240B01
CENB1020A1241B01 CENB1020A1241B01 CENB1020A1241B01
CENB1020A0949B01 CENB1020A0949B01 CENB1020A0949B01
CENB1020A1245B01 CENB1020A1245B01 CENB1020A1245B01
CENB1020A0912Q01 CENB1020A0912Q01 CENB1020A0912Q01
CENB1020A1251B01 CENB1020A1251B01 CENB1020A1251B01
CENB1020A1265B01 CENB1020A1265B01 CENB1020A1265B01
CENB1020A1202F01 CENB1020A1202F01 CENB1020A1202F01
CENB1020A1212F01 CENB1020A1212F01 CENB1020A1212F01
CENB1020A1240F01 CENB1020A1240F01 CENB1020A1240F01
CENB1020A1241F01 CENB1020A1241F01 CENB1020A1241F01
CENB1020A1244F01 CENB1020A1244F01 CENB1020A1244F01
CENB1020A1245F01 CENB1020A1245F01 CENB1020A1245F01
CENB1020A1249F01 CENB1020A1249F01 CENB1020A1249F01
CENB1020A1244B01 CENB1020A1244B01 CENB1020A1244B01
CENB1020A0912N01 CENB1020A0912N01 CENB1020A0912N01
CENB1020A1251F01 CENB1020A1251F01 CENB1020A1251F01
CENB1020A0902F01 CENB1020A0902F01 CENB1020A0902F01
CENB1020A0912F01 CENB1020A0912F01 CENB1020A0912F01
CENB1020A0940F01 CENB1020A0940F01 CENB1020A0940F01
CENB1020A0941F01 CENB1020A0941F01 CENB1020A0941F01
CENB1020A0944F01 CENB1020A0944F01 CENB1020A0944F01
CENB1020A0945F01 CENB1020A0945F01 CENB1020A0945F01
CENB1020A1245Q01 CENB1020A1245Q01 CENB1020A1245Q01
CENB1020A0951F01 CENB1020A0951F01 CENB1020A0951F01
CENB1020A0941Q01 CENB1020A0941Q01 CENB1020A0941Q01
CENB1020A0902N01 CENB1020A0902N01 CENB1020A0902N01
CENB1020A0940Q01 CENB1020A0940Q01 CENB1020A0940Q01
CENB1020A0940N01 CENB1020A0940N01 CENB1020A0940N01
CENB1020A0941N01 CENB1020A0941N01 CENB1020A0941N01
CENB1020A0944N01 CENB1020A0944N01 CENB1020A0944N01
CENB1020A0945N01 CENB1020A0945N01 CENB1020A0945N01
CENB1020A0949N01 CENB1020A0949N01 CENB1020A0949N01
CENB1020A0951N01 CENB1020A0951N01 CENB1020A0951N01
CENB1020A0965N01 CENB1020A0965N01 CENB1020A0965N01
CENB1020A0902Q01 CENB1020A0902Q01 CENB1020A0902Q01
CENB1020A0903Q01 CENB1020A0903Q01 CENB1020A0903Q01
CENB1020A0951B01 CENB1020A0951B01 CENB1020A0951B01
CENB1020A2465Q01 CENB1020A2465Q01 CENB1020A2465Q01
CENB1020A1241Q01 CENB1020A1241Q01 CENB1020A1241Q01
CENB1020A0503N01 CENB1020A0503N01 CENB1020A0503N01
CENB1020A2403F01 CENB1020A2403F01 CENB1020A2403F01
CENB1020A1203F01 CENB1020A1203F01 CENB1020A1203F01
CENB1020A0603B01 CENB1020A0603B01 CENB1020A0603B01
CENB1020A1203B01 CENB1020A1203B01 CENB1020A1203B01
CENB1020A0503B01 CENB1020A0503B01 CENB1020A0503B01
CENB1020A4803B01 CENB1020A4803B01 CENB1020A4803B01
CENB1020A1503B01 CENB1020A1503B01 CENB1020A1503B01
CENB1020A4803N01 CENB1020A4803N01 CENB1020A4803N01
CENB1020A2403N01 CENB1020A2403N01 CENB1020A2403N01
CENB1020A1803N01 CENB1020A1803N01 CENB1020A1803N01
CENB1020A1803F01 CENB1020A1803F01 CENB1020A1803F01
CENB1020A1803B01 CENB1020A1803B01 CENB1020A1803B01
CENB1020A0903B01 CENB1020A0903B01 CENB1020A0903B01
CENB1020A1503F01 CENB1020A1503F01 CENB1020A1503F01
CENB1020A0903F01 CENB1020A0903F01 CENB1020A0903F01
CENB1020A1403N01 CENB1020A1403N01 CENB1020A1403N01
CENB1020A1403F01 CENB1020A1403F01 CENB1020A1403F01
CENB1020A0603F01 CENB1020A0603F01 CENB1020A0603F01
CENB1020A1503N01 CENB1020A1503N01 CENB1020A1503N01
CENB1020A0503F01 CENB1020A0503F01 CENB1020A0503F01
CENB1020A1403B01 CENB1020A1403B01 CENB1020A1403B01
CENB1020A0603N01 CENB1020A0603N01 CENB1020A0603N01
CENB1020A0703B01 CENB1020A0703B01 CENB1020A0703B01
CENB1020A0703F01 CENB1020A0703F01 CENB1020A0703F01
CENB1020A0703N01 CENB1020A0703N01 CENB1020A0703N01
CENB1020A0903N01 CENB1020A0903N01 CENB1020A0903N01
CENB1020A1203N01 CENB1020A1203N01 CENB1020A1203N01
CENB1020A2403B01 CENB1020A2403B01 CENB1020A2403B01
CENB1020A4803F01 CENB1020A4803F01 CENB1020A4803F01
PDF Datasheet Preview
CENB1020

Universal 20 Watt Series

ITE Switch-Mode Power Supply
3 Year Warranty
•100-240VAC Universal Input Range
•Meets EISA2007, CEC Efficiency Level V,

EU EC No 278/2009 Phase II
•Desktop & Wall Plug Styles
•5V to 48V Single Output Models, up to 19W
•Modified and Custom Designs Available
•Regulated Output with Low Ripple
•Impact-Resistant Polycarbonate Enclosure
•No load Power Consumption <0.3W
•Limited Power Source
•Certified to UL/EN60950-1, 2nd Edition

RoHS LPS

Specifications

All Specifications are typical at nominal input, full load at 25°C unless otherwise stated.

AC Input
100-240Vac, -/-10%, 47-63 Hz,

Input Current
100Vac 0.45A

Inrush Current

Inrush limiting provided, 60 A peak

Input Fuse Internal Primary Current Fuse provided 3.15A, 250Vac

Efficiency Output Voltage

Meets EISA2007, CEC Efficiency Level V, EU EC No 278/2009 Phase II

See chart

MTBF Hold-up Time Overload Protection Short Circuit Protection Topology

Safety Standards
100,000 hours calculated 18 ms min. 115Vac, 60 ms min. 230 Vac

Hiccup Mode Hiccup Mode Switching Fixed Frequency Flyback

EN/IEC/CSA/UL60950-1, 2nd Edition, LPS

Output Power Ripple and Noise

See chart 1% pk-pk max., 20MHz BW

Line & Load Voltage Regulation

Line +/- 1%, Load +/-5%

Minimum Load

Not required

Transient Response
500 us max, 50% load step

Case Dimensions
84 X 47 X 32mm. See outline drawing

Case Material

Black 94V0 Polycarbonate

Weight
150g

EMC, Radiated & Conducted

See chart below

Dielectric Withstand
More datasheets: CENB1020A0549N01 | CENB1020A0551N01 | CENB1020A0565N01 | CENB1020A0502Q01 | CENB1020A0503Q01 | CENB1020A0512Q01 | CENB1020A0540Q01 | CENB1020A0541N01 | CENB1020A0544Q01 | CENB1020A0540N01


Notice: we do not provide any warranties that information, datasheets, application notes, circuit diagrams, or software stored on this website are up-to-date or error free. The archived CENB1020A0549Q01 Datasheet file may be downloaded here without warranties.

Datasheet ID: CENB1020A0549Q01 506279